Dicot vidareutvecklar LIB-01 till ett oralt läkemedel

Pressmeddelande: Uppsala, 6 april 2022. Dicot meddelar att man efter utvärdering av två formuleringsalternativ nu väljer att prioritera utvecklingen av en oral läkemedelskandidat inför fas 1-studie. Detta gör att tidplanen för start av första studie i människa revideras till mitten av 2023. Ett oralt läkemedel är enklare för patienter och innebär att Dicots läkemedelskandidat därmed kommer värderas högre i kommande affärsförhandlingar med potentiella partners.

Dicot meddelade i juni 2021 att man inför de inledande kliniska studierna i människa avsåg att utvärdera både subkutan och oral formulering. Dicot meddelar nu att man gjort framsteg i utvecklingsarbetet med den orala formuleringen. Fortsatt arbete med båda alternativen fortgår men företaget fokuserar i första hand på att vidareutveckla LIB-01 till en oral läkemedelskandidat inför start av fas 1-studien. Tidplanen för start av första studie i människa behöver revideras till mitten av 2023.

Inför användande av en oral formulering i kliniska fasen kommer Dicot nu genomföra studier inom toxikologi, effekt och duration för att relatera till tidigare subkutana studiedata då alla tidigare djurstudier är gjorda med en subkutan formulering.

"- Att vi gjort framsteg i utvecklingen av en oral formulering är mycket glädjande.  Ett oralt läkemedel som enkelt tas via munnen är enklare för patienter och värderas därmed högre av marknaden. Vi behöver i samband med detta också meddela om ny tidplan för start av fas 1-studie men samtidigt optimerar vi vår förhandlingsposition inför kommande affärsuppgörelser om utlicensiering," säger Elin Trampe VD på Dicot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, VD
Tel: +46 739 80 14 08
Email: [email protected]

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd