Dicot tecknar avtal om kontraktsforskning med Pelvipharm

6 november 2019, Uppsala - Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget" meddelar i dag att bolaget har ingått ett forskningssamarbete med Pelvipharm, en världsledande kontraktsforskningsorganisation (CRO) baserad i Frankrike. Syftet med forskningssamarbetet är att identifiera verkningsmekanismen hos Libiguin®, vilket är ett avgörande steg för att fastställa läkemedlets exakta kliniska användningsområde och för att det ska kunna registreras som ett godkänt läkemedel.

Pelvipharm är specialiserat på sexuella dysfunktioner hos kvinnor och män och erbjuder både modeller in vivo och in vitro (dvs. "isolerat organ") för studier av de fysiska funktionerna hos det urogenitala systemet och läkemedlets effekter på detta. Samarbetet med Pelvipharm är en avgörande del av Dicots utveckling av Libiguin® på vägen mot att registrera läkemedlet för behandling av sexuella dysfunktioner hos män.

- Vi är mycket nöjda med att ett så kompetent företag som Pelvipharm nu ger oss möjligheten att, utöver annan pågående forskning som Dicot redan bedriver för att förstå verkningsmekanismen hos Libiguin®, även kunna genomföra studier med andra slags modeller för att få den kunskap som vi behöver om effekten av Libiguin® och dess verkningsmekanism, säger Göran Beijer.

Libiguin® har sitt ursprung i den forskning som bedrivits vid Uppsala universitet av professor Jarl Wikberg om roten från ett träd på Madagaskar, som används inom naturmedicin för att behandla sexuell funktionsnedsättning. Både djurförsök som har genomförts av Jarl Wikberg och den traditionella medicinska användningen av rötterna visar på potentialen hos Libiguin® för behandling av erektionsproblem och för tidig utlösning hos män.

För mer information, kontakta:

Julie Silber, CFO och Director of Investor Relations, Dicot
Tel: +46 79 348 62 77
E-post: [email protected]
www.dicot.se

Rana Assaly, COO

Tel: +33 1 704 293 47

E-post: [email protected]

www.pelvipharm.com 

Denna information är sådan information som Dicot AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 6 november 2019.

Om Dicot AB

Dicot är ett läkemedelsbolag inriktat på upptäckt av läkemedel och utvecklingen av nya livsstilsläkemedel för att höja patienternas livskvalitet. Bolaget utvecklar och tillverkar mediciner för behandling av erektionsproblem och för tidig utlösning. Bolagets ledande produkt, Libiguin®, för behandling av sexuella dysfunktioner är i preklinisk utvecklingsfas. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 860 aktieägare. För mer information, se www.dicot.se

Om Pelvipharm

Pelvipharm är en världsledande kontraktsforskningsorganisation (CRO) som utför preklinisk forskning inom urologi och urogenitala störningar (t.ex. godartad prostatahyperplasi, överaktiv blåsa, ryggmärgsskada och Painful Bladder Syndrome/smärtor i urinblåsan), sexuella dysfunktioner hos kvinnor och män (t.ex. erektionsproblem, för tidig utlösning och sexuella dysfunktioner hos kvinnor såsom vaginal atrofi/torra slemhinnor i slidan) samt urogenitala komplikationer från hjärtmediciner, ämnesomsättningsmediciner och ätstörningar (t.ex. högt blodtryck, åderförkalkning, rubbad ämnesomsätttning och diabetes) med hjälp av en unik plattform med både experimentella in vivo-modeller och vävnadsspecifika in vitro-prövningar hos djur och människa.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd