Dicot startar produktion av LIB-01 inför studien på människa

Pressmeddelande: Uppsala, 4 mars 2021. Potensläkemedelsutvecklaren Dicot har påbörjat en ny produktion av läkemedelskandidaten LIB-01. Batchen ska användas till de kliniska fas 1-studierna på människa som inleds under 2022.

Dicot har påbörjat en ny produktion av extraktet som ska användas för läkemedelskandidaten LIB-01. Det sker i samarbete med Ardena i Södertälje vilket är en certifierad CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization). Ardena är experter på att hantera utveckling och produktion av läkemedelskandidater och har bland annat spetskompetens inom nano-medicin.

Råvaran består av fröer från ett afrikanskt träds frukter. Fröerna mals först ner och därefter tillverkar Ardena ett extrakt. Det skickas till Anthem Biosciences i Indien som omvandlar ämnena i extraktet i en s.k. semisyntes för att sedan kunna användas i läkemedelskandidaten LIB-01.

Batchen kommer användas under kliniska fas 1-studier på människor, vilket inleds under 2022. Därför är säkerhetskraven på produktionen mycket höga och sker i enlighet med GMP (Good Manufacturing Practice).

"Den här batchen är en viktig anhalt i vår utvecklingsplan och en tydlig markör av den industrialiseringsfas vi gått in i. Att fysiskt kunna se extraktet som Ardena producerar gör projektet mycket konkret och signalerar att vi tar oss allt närmare de kliniska studierna", säger Dicots vd Göran Beijer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, verkställande direktör

Telefon: +46 (0) 706 63 60 09

E-post: [email protected]

Om Dicot

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 (tidigare Libiguin) vilket ska bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK.

Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 1-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1800 aktieägare. För mer information se www.dicot.se


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd