Dicot röner stort intresse på Nordamerikas största sexualmedicinska konferens

Pressmeddelande: Uppsala, 24 november 2023. Läkemedelsbolaget Dicot fick under hösten ett abstract godkänt för presentation på Nordamerikas största sexualmedicinska konferens som nyligen ägde rum i San Diego. Dicots CSO Charlotta Gauffin deltog tillsammans med professor François Giuliano som presenterade bolagets prekliniska forskningsresultat och den sexualmedicinska experten Dr Harin Padma-Nathan.

SMSNAs årliga konferens är Nordamerikas största sexualmedicinska mötesplats för läkare, forskare och branschen. Dicots prekliniska resultat för potensläkemedelskandidaten LIB-01 presenterades av professor François Giuliano, som har lett studierna och är en erkänd urolog med flera internationella utmärkelser. Även Dr Harin Padma-Nathan deltog å Dicots vägnar i rollen som bolagets konsult. Han är en världsledande expert inom sexualmedicin och har varit ansvarig studieläkare i över 110 kliniska prövningar, inklusive Viagras.

Utöver professor Giulianos presentation uppmärksammades Dicot och dess forskning på flera sätt. Det föranledde bland annat en uppmuntran från ordföranden för European Society for Sexual Medicine att skicka in ett abstract till organisationens nästa konferens i Italien. Likaledes blev Dicot uppmanade att delta på World Meeting on Sexual Medicine i Rio nästa år.

"Jag är stolt över all uppmärksamhet vi fick och hedrad av att delta tillsammans med prominenta experter som professor Giuliano och Dr Padma-Nathan. Det är tydligt att dom ses som några av fältets riktiga tungviktare. Intresset för det vi vill åstadkomma var mycket stort och det var påtagligt att vår orala behandling med en effekttid på minst sju dagar imponerade. Nu har vi placerat Dicot på den amerikanska kartan", säger Charlotta Gauffin, Dicots Chief Scientific Officer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd
Telefon: +46 72 502 10 10
E-post: [email protected]                                  

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 4 400 aktieägare. För mer information se www.dicot.se


Om Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd