Dicot har startat tillverkning av studieläkemedel för klinisk prövning och håller tidsplanen

Pressmeddelande: Uppsala, 20 februari 2023. Dicot meddelar att GMP-tillverkningen av studieläkemedlet till de planerade fas 1-studierna har påbörjats. Detta är helt i linje med bolagets uppsatta tidplan inför start av kliniska studier. Tillverkningen avser både studieläkemedel med aktiv substans och placebo.

Dicot har tidigare meddelat att Thermo Fischer Scientific har kontrakterats för GMP-tillverkning (Good Manufacturing Practise) av studieläkemedlet till bolagets fas 1-studier. Idag ger Dicot besked om att tillverkningen nu har startat. Detta är helt i fas med den uppsatta tidplanen för start av kliniska studier under mitten av året. Både studieläkemedel med aktiv substans och placebo kommer att tillverkas, vilket krävs för genomförandet av de kliniska fas 1-studierna.  

"Det är mycket glädjande att tillverkningen av studieläkemedlet är i gång och att det sker enligt tidplan. Tillverkningen är ett väldigt viktigt förberedande steg för start av klinisk prövning", kommenterar Elin Trampe, vd på Dicot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd 
Telefon: +46 739 80 14 08 
E-post: [email protected] 

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 75 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd