Dicot har identifierat flera nya patentmöjligheter

Pressmeddelande: Uppsala, 21 februari 2022. Dicot meddelar att bolaget stärker sin IP-portfölj genom identifiering och dokumentation av tio nya möjliga patenterbara tillgångar som ett resultat av bolagets arbete med att skapa långsiktigt aktieägarvärde.

Som ett utvecklande läkemedelsbolag följer Dicot en uttalad partneringstrategi med en plan att utlicensiera bolagets läkemedelskandidat LIB-01 med kliniska data från fas 2-studier. I syfte att realisera maximalt aktieägarvärde från en framtida utlicensiering, arbetar bolaget därför med en patentstrategi med mål att erbjuda licenstagare längsta möjliga marknadsexklusivitet via bolagets patent.

Dicots befintliga patentportfölj har två beviljade patentfamiljer på viktiga läkemedelsmarknader. Det placerar Dicot idag i en stark position med marknadsexklusivitet för LIB-01 fram till 2033.

Dicot meddelar nu att tio nya patentmöjligheter har identifierats och dokumenterats. Dessa nya tillgångar innebär att Dicot har möjlighet att förlänga patentskyddet på bolagets läkemedelskandidat med ytterligare 20 år efter att patentansökningar lämnats in. Det skulle innebära ett förlängt patentskydd till minst 2042.

För att säkerställa största möjliga värde från investeringar i patent omhändertas dessa tillgångar nu som företagshemligheter för att vid rätt tidpunkt omvandlas till patenträttigheter. Därmed säkerställs längsta möjliga patentlivslängd och optimering av värdet.

"Dicots patentportfölj är redan idag en unik tillgång på en miljardmarknad för sexuella dysfunktioner och vi är fast beslutna att fortsätta att stärka vår patentportfölj, och dessa nya identifierade patentmöjligheter är av stort värde", säger Göran Beijer, VD på Dicot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer CEO                                                   
Tel: +46 706 63 60 09                                             
Email: [email protected]  

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd