Dicot har fått godkänt att starta klinisk fas 1-studie

Uppsala, 15 augusti 2023. Dicot meddelar idag att man beviljats tillstånd från Läkemedelsverket att starta klinisk fas 1-studie med läkemedelskandidaten LIB-01.  Det är en placebokontrollerad prövning vars primära syfte är att utvärdera säkerhetsprofilen i människa.

Dicots första studie i människa med potensläkemedelskandidaten LIB-01 har nu erhållit tillstånd från Läkemedelsverket att starta. Godkännande från etikprövningsmyndigheten har också erhållits och övriga förberedelser är klara. Inom kort påbörjas screening av deltagare och dosering av den första dosgruppen.

Det är en placebokontrollerad klinisk fas 1-prövning vars primära syfte är att utvärdera LIB-01s säkerhetsprofil i människa. I prövningen utvärderas säkerheten vid ökande doser av LIB-01 i friska deltagare, både som engångsdos (även kallad Single Ascending Dose, SAD) och vid upprepad dosering (även kallad Multiple Ascending Dose, MAD).

"Godkännandet är givetvis en viktig milstolpe för oss att passera och innebär att vi kan starta fas 1-studien enligt den tidplan vi jobbat efter. Det är fantastiskt att äntligen få gå igång och vi räknar med att de första resultaten från studien kommer under våren 2024", säger Elin Trampe, vd på Dicot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd                                                       
Telefon: +46 739 80 14 08
E-post: [email protected]

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 4 400 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd