Dicot gör en kompletterande kommentar till revisionsberättelsen 2021

Pressmeddelande: Uppsala, 26 april 2022. Dicot AB (publ) offentliggjorde idag bolagets årsredovisning för 2021. Utifrån rekommendation från Spotlight kompletterar bolaget härmed tidigare pressmeddelande med information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen.

Utifrån en rekommendation från Spotlight kompletterar Dicot dagens pressmeddelande om publicering av årsredovisning 2021. I årsredovisningen finns en upplysning av särskild betydelse där revisorn uppmärksammar styrelsens syn på bolagets fortsatta finansiering och förmåga att fortsätta verksamheten enligt företagsledningens och styrelsens intentioner.

Det framgår att styrelsens och ledningens bedömning är att bolaget kommer behöva ytterligare rörelsekapital och att styrelse och ledning, som tidigare kommunicerats, arbetar aktivt med att identifiera och möjliggöra olika finansieringsalternativ som på bästa sätt gynnar samtliga intressenter.

Årsredovisningen i sin helhet inklusive revisionsberättelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.dicot.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, CEO
Tel: +46 739 80 14 08
Email: [email protected]

Björn Petersson, CFO
Tel: +46 761 09 00 00
Email: [email protected]

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd