Dicot går vidare med ny patentansökan

Pressmeddelande: Uppsala, 10 juni 2022. Dicot AB utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01, ett potensläkemedel för att bättre behandla erektil dysfunktion och tidig utlösning. Bolaget meddelar att man nu går vidare med en ny patentansökan för att förlänga patentskyddet runt bolagets läkemedelskandidat till minst 2042.

Dicot utvecklar ett nytt potensläkemedel som syftar till att bli förstahandsvalet för behandling av erektil dysfunktion och tidig utlösning. Bolaget meddelade i början av 2022 att man identifierat nya patentmöjligheter och som skyddas som företagshemligheter, för att vid rätt tidpunkt investera i att omvandla dessa till patenträttigheter. Målet med strategin är att säkerställa längsta möjliga marknadsexklusivitet och intäktsmöjlighet för LIB-01 och därigenom bolagsvärdet för aktieägarna.

Idag meddelar bolaget att man väljer att gå vidare med en av dessa företagshemligheter och att en ny patentansökan förbereds. Det omfattar möjligheter att patentera både nya framställningsmetoder och intermediärer (olika kemiska föreningar) under tillverkning av läkemedelssubstansen i Dicots produktkandidat LIB-01. Patentansökan kommer skickas in efter sommaren. Patent ger 20 års marknadsexklusivitet från det att ansökan skickas in.

"Dicots patentportfölj är redan idag en unik tillgång på miljardmarknaden för sexuella dysfunktioner och med ytterligare nya patent kommer vi öka det långsiktiga värdet kraftigt på vår produktkandidat genom marknadsexklusivitet till minst 2042. Bolaget visar med detta att vi levererar enligt plan vad gäller vår IP-strategi.", säger Elin Trampe, VD på Dicot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, VD
Tel: +46 739 80 14 08
Email: [email protected]    

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Utvecklingen sker i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se


Om Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd