Dicot går vidare med ny patentansökan

Uppsala, 23 januari 2023. Läkemedelsbolaget Dicot AB som utvecklar LIB-01 till ett nytt potensläkemedel meddelar att man går vidare med en ny patentansökan. Patentansökan omfattar den nya orala formulering för LIB-01 som bolaget utvecklade under 2022 och som ska användas i de kliniska fas 1-studierna.  Detta följer den IP-plan som tidigare kommunicerats av bolaget.

Dicot väljer att gå vidare med ännu en företagshemlighet och en ny patentansökan baserat på denna kommer inlämnas till Patent- och Registreringsverket. Det gäller patentering av ett sätt att formulera LIB-01 som möjliggör en förbättrad administrering. Den nya orala formuleringen utvecklades under 2022 och ska användas i bolagets kliniska fas 1-studier.

Dicot meddelade förra året att nya patentmöjligheter dokumenterats och skyddas som företagshemligheter till dess att rätt tidpunkt för investering i omvandling till patenträttigheter uppstår. Målet med strategin är att säkerställa längsta möjliga marknadsexklusivitet för LIB-01 och därigenom ökat bolagsvärde för aktieägarna. I linje med denna strategi lämnade Dicot in en ny patentansökan i höstas som omfattar nya framställningsmetoder och kemiska föreningar. Nu tar man alltså vidare ytterligare en av bolagets företagshemligheter för omvandling till patent.

"Bolaget visar med detta att vi fortsätter leverera enligt plan vad gäller vår IP-strategi. Dicots patentportfölj är redan idag en unik tillgång på mångmiljardmarknaden för sexuella dysfunktioner och med nya patent stärker vi vår position och värdet på LIB-01 ytterligare med marknadsexklusivitet i 20 år", kommenterar Elin Trampe, vd på Dicot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd
Telefon: +46 739 80 14 08
E-post: [email protected]                                  

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 75 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd