DICOT beviljas bidrag från vinnova för immaterialrättsgenomlysning

Pressmeddelande: Uppsala, 18 Juni, 2019. Dicot AB (publ), utvecklare av läkemedel som inriktar sig på sexuella dysfunktioner, meddelade idag att företaget har beviljats bidrag med 100 000 SEK för immaterialrättsgenomlysning av Dicot AB.

Vinnovas program IP-checkar är en del i regeringens satsningar för att utöka de svenska bolagens medvetenhet och kunskaper om immaterialrätt och stödja utvecklingen av starka immateriella portföljer.

Dicot, som redan har välutvecklade processer för hantering av immaterialrätt, kommer att utnyttja bidraget till att genomföra en granskning av immateriella rättigheter med hjälp av en etablerat patentbyrå för att stärka bolagets hantering av immaterialrättsliga frågor.

"Med detta bidrag från Vinnova så har vi möjligheten att genomföra denna förbättring av bolagets hantering av immaterialrättsliga frågor som kommer vara av stort värde för våra intressenter," kommenterar Göran Beijer, VD för Dicot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Julie Silber

CFO/Investor Relations Director, Dicot

Tel.: +46-79-3486277

Email: [email protected]

Informationen är sådan som DICOT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17.40 (CET) den 18 juli 2019.

Om Dicot AB (publ)

Dicots affärsidé är att utveckla produkten LibiguinTM som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera LibiguinTM på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 700 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Bifogade filer

Dicot_Pressrelease.pdf

Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd