Dicot bekräftar planerat startdatum i augusti för sin fas 1-studie

Pressmeddelande: Uppsala, 14 augusti 2023. Potensläkemedelsutvecklaren Dicot meddelar att man förväntar sig besked från Läkemedelsverket på sin kliniska prövningsansökan inom två veckor och att bolaget är startklart för att påbörja studien i augusti enligt tidigare kommunicerad tidplan.

Dicot har avslutat alla förberedelser som krävs inför starten av den planerade fas 1-prövningen med sin potensläkemedelskandidat LIB-01. Under juli avklarades den frågerunda med Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten som ingår i ansökningsprocessen och Dicot beräknar att få slutligt besked på sin prövningsansökan inom två veckor.

Studien som ska genomföras är en placebokontrollerad klinisk fas 1-prövning vars primära syfte är att utvärdera LIB-01s säkerhetsprofil i människa. Screening av deltagare startar så snart ett godkännande finns på plats, följt av dosering av den första dosgruppen.

"Vi har jobbat väldigt intensivt de senaste månaderna och konstaterar med glädje att vi ligger helt i fas med tidplanen. Efter sommarens frågerunda som gick mycket bra ser vi inga hinder för ett positivt utfall från Läkemedelsverket och är redo att sätta igång så fort godkännandet kommer", kommenterar Elin Trampe, vd på Dicot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd 
Telefon: +46 73 980 1408 
E-post: [email protected]

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 4 400 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd