Dicot ansöker om patent för ny tillverkningsmetod

Pressmeddelande: Uppsala, 11 januari 2024. Läkemedelsbolaget Dicot har ansökt om patent för en ny tillverkningsmetod av startmaterialet till potensläkemedelskandidaten LIB-01. Det rör ett egendesignat tillvägagångssätt inom cellodling som utvecklats ihop med Uppsala universitet.

2022 startade Dicot ett forskningsprojekt med Uppsala universitet och W. Szafer Institute of Botany för att undersöka om startmaterialet för läkemedelskandidaten LIB-01 skulle kunna produceras genom att använda växtceller odlade i kulturer; i grunden en etablerad teknik för storskalig kommersiell tillverkning av flertalet läkemedelssubstanser som ursprungligen härrör från naturen.

Projektet - där man använder ett egendesignat tillvägagångssätt att ta fram celler och odla dessa - har enligt bolaget varit framgångsrikt och man har i laboratorieskala lyckats påvisa att tekniken fungerar. Därför tas projektet nu vidare med tester i större skala. Samtidigt lämnas en patentansökan in till svenska Patent- och Registreringsverket för att skydda det här sättet att framställa startmaterialet. Detta är första steget för vidare ansökan om patentskydd till ett flertal andra relevanta marknader.

"Vi fortsätter konsekvent att flytta fram våra positioner för att bredda och stärka vårt patentskydd i enlighet med framtagen IP-strategi. Vår cellodlingsmetod är i framkant och efter ett framgångsrikt projekt med Uppsala universitet har vi nu tillräckligt med data för att kunna söka patent. Skyddet är viktigt eftersom tekniken är högintressant för framtida kommersiell tillverkning av vårt startmaterial", säger Elin Trampe, Dicots vd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd 

Telefon: +46 72 502 10 10 

E-post: [email protected] 

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 5 000 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd