REG

Dicot AB byter idag namn till Dicot Pharma AB

Uppsala, Sverige, 30 maj 2024. Läkemedelsbolaget Dicot AB byter bolagsnamn till Dicot Pharma AB. Det nya namnet har idag registrerats av Bolagsverket enligt beslut om namnbyte som fattades på bolagets årsstämma 6 maj.

Dicot, som är i klinisk fas med erektionsläkemedelskandidaten LIB-01, befinner sig en expansiv fas med siktet inställt på att utveckla en ny generation potensläkemedel för en global marknad. Som en del i uppgraderingen till ett större läkemedelsbolag fattade bolagets årsstämma den 6 maj beslutet att byta namn till Dicot Pharma AB.

Namnbytet har idag registrerats av Bolagsverket vilket innebär att skiftet formellt är verkställt. Bolagets officiella hemsida och email-adresser övergår inom kort från dicot.se till dicotpharma.com som en del i det successiva arbetet med namnbytet.

Aktienamnet kommer att ändras från Dicot till Dicot Pharma. Sista dag för handel i aktien i nuvarande namn är 5 juni 2024 och första dag för handel i nya namnet är 7 juni 2024. Kortnamnet (ticker) kommer vara oförändrat DICOT och FISN-koden kommer vara oförändrad.

"Vi växlar gradvis upp mot ett större läkemedelsbolag i takt med att våra resultat från kliniska studier kommer. Att förstärka och internationalisera profileringen är en del i den utbyggnaden. Tillägget "Pharma" är logiskt och kommer på ett förtjänstfullt sätt hjälpa oss med det", säger Elin Trampe, Dicot Pharmas vd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd
Telefon: +46 72 502 10 10
E-post: [email protected]                                  

Om Dicot Pharma AB

Dicot Pharma utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 5 500 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd