Delresultat från Dicots fas 1-studie presenteras i början av året

Pressmeddelande: Uppsala, 15 december 2023. Igår avslutade potensläkemedelsutvecklaren Dicot klinikfasen i den första delen av sin fas 1-studie, vilket är tidigare än initialt planerat. Därmed kommer bolaget kunna rapportera detta delresultat redan i månadsskiftet januari-februari. Resultaten från studiens andra och avslutande del avses kommuniceras under kvartal två nästa år, enligt vad som tidigare kommunicerats.

Dicots fas 1-studie av potensläkemedelskandidaten LIB-01 är placebokontrollerad och dubbelblindad med det primära syftet att undersöka säkerhetsprofilen i människa. Den startade under augusti i år och består av två delar: SAD (singeldos) och MAD (multipla doser).

Igår genomförde den sista studiedeltagaren i SADen sitt avslutande klinikbesök. Det innebär att alla deltagare doserats och genomgått den efterföljande säkerhetsuppföljningen. Nu återstår en period med datasammanställning och analys.

Dicot har sedan tidigare meddelat att studiens resultat förväntades bli presenterat under våren 2024, men då bolaget nu lyckats samla in all nödvändig data i SADen tidigare än initialt planerat kommer dessa resultat kunna kommuniceras redan i månadsskiftet januari-februari.

Parallellt avlöper MAD enligt plan, där den första gruppens deltagare har doserats. Resultaten från MADen avses kommuniceras under andra kvartalet 2024, enligt vad som tidigare kommunicerats.

"Det här är den första informationen vi får om LIB-01 i människa, det känns stort. Jag är väldigt nöjd med att vi redan nu har lyckats samla in tillräckligt med data för att nå en fullgod SAD. Analysen och resultaten som följer innebär en snabb och betydelsefull ökning av kunskapen om vår kandidat och guidar oss i utvecklingsarbetet framöver", kommenterar Dicots vd Elin Trampe

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd
Telefon: +46 72 502 10 10
E-post: [email protected]    

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 4 900 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd