REGMAR

Dicot AB presenterar delårsrapport Q3 2023

Pressmeddelande: Uppsala, 31 oktober 2023. Dicot AB (publ) publicerar delårsrapporten för januari-september 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument och på bolagets hemsida www.dicot.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Tredje kvartalet, juni-september 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 501 (-5 073) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,04) SEK

"Det händer viktiga saker för Dicot. På en forskningsklinik i Uppsala har nu exakt 24 personer redan blivit doserade", säger Elin Trampe, vd, om att Dicots läkemedelskandidat LIB-01 nu är i klinisk fas.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Både Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden ger sitt godkännande att starta klinisk fas 1-studie med LIB-01. Det primära syftet är att utvärdera säkerhetsprofilen i människa.
  • Studien startar i augusti och de första deltagarna doseras på Akademiska sjukhuset i september.
  • En ny patentansökan omfattande studieläkemedlets orala formulering skickas in som en provisional patent application (USA) som kommer följas av såväl ansökan till svenska Patent- och registreringsverket som till andra marknader.
  • Ytterligare en patentansökan lämnas in; en internationell patentansökan via Patent Cooperation Treaty med möjlighet till indirekt skydd i 157 länder redan under behandlingstiden. Utöver detta görs en fast track-ansökan för nyckelmarknaden USA. Patentansökan omfattar läkemedelssubstanser under utveckling och dess tillverkningsmetoder.

Väsentliga händelser efter kvartalet

  • Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptioner TO5 fastställs till 0,086 SEK vilket motsvarar 70% av aktiens volymvägda genomsnittskurs 13-27 oktober.
  • Sexual Medicine Society North America väljer ut Dicots forskningsresultat som en programpunkt på sin årliga kongress i november. Professor François Giuliano kommer där presentera Dicots prekliniska program som ligger bakom potensläkemedelskandidaten LIB-01.

Kontaktpersoner

Elin Trampe, vd                                             Björn Petersson, CFO
Telefon: +46 72 502 1010                             Telefon: +46 76 109 0000
E-post: [email protected]                        E-post: [email protected]

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 4 400 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd