REGMAR

Dicot AB presenterar delårsrapport Q2 2023

Uppsala, 24 augusti 2023. Dicot AB (publ) publicerar delårsrapporten för januari-juni 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument och på bolagets hemsida www.dicot.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Andra kvartalet, april-juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -10 050 (-8 733) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,08) SEK

"Dicot går in i en ny era", säger Elin Trampe, vd, i och med att Dicot nu går in i klinisk fas med LIB-01.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Ansökan till Läkemedelsverket om att starta klinisk prövning med potensläkemedelskandidaten LIB-01 skickas in.
 • Det prekliniska toxikologiprogrammet slutförs och uppvisar en god säkerhetsprofil från studier genomförda enligt Good Laboratory Practice, både i singeldos och upprepad dosering.
 • Tillverkningen av studieläkemedlet till den kliniska prövningen färdigställs och materialet anländer till Sverige.
 • 83,3% av optionerna i TO4 nyttjas för teckning av aktier i juni och Dicot tillförs 20,7 MSEK före kostnader.
 • Resultat från studier av alternativ teknik med cellodling för storskalig framställning av startmaterialet för LIB-01 visar att tekniken fungerar i laboratorieskala. Nästa steg blir uppskalningstester och optimeringsarbete.
 • Jan-Eric Österlund väljs som ny styrelseledamot vid årsstämman den 23 maj.
 • Mats Silvander rekryteras till rollen som Chief Technical Officer för att bland annat leda och utveckla arbetet med bolagets Supply Chain och IP.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Den 14 augusti erhåller Dicot Läkemedelsverkets godkännande att starta den kliniska fas 1-studien av läkemedelskandidaten LIB-01 med det primära syftet att utvärdera säkerhetsprofilen i människa. Godkännande har också erhållits från Etikprövningsnämnden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd Björn Petersson, CFO

Telefon: +46 72 502 1010  Telefon: +46 76 109 0000

E-post: [email protected] E-post: [email protected]

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 4 400 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd