Dicot AB Delårsrapport januari - juni 2021

Pressmeddelande: Uppsala, 25 augusti 2021. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - juni 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Finansiell information andra kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 33 KSEK (0)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 503 KSEK (-3 152)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,18)

Finansiell information januari - juni 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 69 KSEK (0)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 971 KSEK (-9 724)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,26 SEK (-0,57)

VD kommenterar

Efter en vinter och vår med ett intensivt utvecklingsarbete fick vi nyligen resultaten från våra effektstudier som genomförts med franska Pelvipharm. Studierna påvisar att effekten hos LIB-01 kvarstår i minst sju dagar. Det här är ett stort genombrott för Dicots läkemedelsprojekt.

DICOTS LÅNGSIKTIGA AMBITION att utveckla ett ledande preparat för behandling av erektionssvikt vilket innebär att vår kommande produkt behöver ha unika egenskaper som är bättre än dagens preparat, där lång verkningstid kanske är den främsta.

FÖR ATT FÅ TILLSTÅND att starta kliniska studier behöver data från den tidiga akademiska forskningen kompletteras med data från validerade och godkända djurmodeller. Under våren har vi därför fortsatt arbeta med vår franska samarbetspartner Pelvipharm och kan nu rapportera mycket glädjande resultat. Effekten av LIB-01 kvarstår i minst sju dagar och ökar fram till dag sju. Det här är ett stort genombrott för Dicot i utvecklingen av ett nytt läkemedel med lång verkningstid. Professor Francois Giuliano som är medgrundare till Pelvipharm och en internationell auktoritet på området anser att resultaten från dessa studier tydligt indikerar att LIB-01 fungerar.

DET ÄR HEDRANDE FÖR MIG att ha Professor Jarl Wikbergs arbete vidare och det är glädjande att de resultat vi nu kan presentera är i överensstämmelse med hans tidiga forskning. Vår andra studie, som fokuserar på djur med konstaterad erektionssvikt, pågår och kommer att avrapporteras under hösten. Utöver detta startas ytterligare studier som ska utvärdera olika doser och verkningstider. Sammantaget bidrar detta till vårt underlag för ansökan om klinisk Fas 1-studie som beräknas starta nästa år.

DICOT STÄRKER NU KOMPETENSEN i bolaget och har rekryterat Elin Trampe som COO och vVD. Hon börjar i sin nya roll 1 september och kommer att leda läkemedelsutvecklingen tillsammans med det team vi redan har idag. Elin har bred erfarenhet och relevant kompetens, nu senast från en roll som CTO på Oasmia Pharmaceutical i Uppsala. Under kvartalet har också styrelsen utökats med en ledamot: Dr. Per-Göran Gillberg som har en lång erfarenhet inom farmakologi och läkemedelsutveckling.

MED DE FANTASTISKA RESULTATEN från samarbetet med Pelvipharm och det förstärkta teamet i ryggen ser jag med stor tillförsikt fram emot höstens fortsatta arbete.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Beijer CEO                                                  
Tel: +46 706 63 60 09                                            
Email: [email protected]

Jessica Roxhed, CFO
Tel: +46 70-394 94 98
Email: [email protected]

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 (tidigare Libiguin) vilket ska bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1800 aktieägare. För mer information se www.dicot.se


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd