Delårsrapport 2, 2019

Delårsresultat för andra kvartalet april-juni 2019

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
  •  Resultat per aktie uppgick till -0,36 (-0,30) SEK

Rapportperiod januari - juni 2019

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
  •  Resultat per aktie uppgick till -0,86 (-0,58) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

  •  Dicot lanserade en ny webbplats och grafisk profil för att göra det lättare för aktieägare, potentiella investerare och samarbetspartners att hitta relevant information om Dicots verksamhet och utveckling
  •  Dicot har tecknat ett avtal med Dr Solofoniana Razafimahefa vid Institut Malgache De Recherches Appliquées, Antananarivo, Madagaskar, om forskningssamarbete för att bättre förstå verkningsmekanismen i Dicots läkemedelskandidat Libiguin
  •  Dicot har förstärkt kompetensen i och med rekryteringen av Julie Silber som CFO/Head of Investor Relations

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  •  Dicot har fått ett bidrag om 100 000 kronor från Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet, för att stärka portföljen av immateriella rättigheter och utveckla en patentstrategi
  •  Dicot tillkännagav en företrädesemission om cirka 20 MSEK och informerade marknaderna om att man erhållit ett brygglån

 

 

Kommentar från Dicots VD 

Vi har fortsatt göra framsteg i utvecklingen av vår läkemedelskandidat Libiguin under andra kvartalet 2019. Fokus har legat på att skala upp produktionen av extrakt för att den farmaceutiska substansen ska kunna produceras storskaligt. En viktig milstolpe inom storskalig produktionskapacitet har uppnåtts. Vi anser att det är avgörande att ha en storskalig produktionsprocess inför framtiden och att detta utgör grunden för både prekliniska och kliniska studier samt att försörja marknaden på sikt.

Efter att vår samarbetspartner i Indien, Anthem Bioscience, mottagit leveransen av extraktet, tillverkat av RISE och Ardena i Södertälje, har Anthem Bioscience fortsatt att skala upp den kemiska syntesen parallellt med att processen optimeras för storskalig produktion.

En annan lika viktig milstolpe under andra kvartalet är att vi startat ett samarbete med Dr Solofoniana Razafimahefa vid Institut Malgache De Recherches Appliquées, Antananarivo, Madagaskar. Samarbetet med forskargruppen gör att vi kan arbeta med studier på den plats där vårt projekt en gång startade, samtidigt som det gör att vi kan ytterligare undersöka hur extraktet/dekokten används lokalt på Madagaskar. Dekokten har används för att behandla erektil dysfunktion.

Parallellt med arbetet inom läkemedelsutvecklingen har vi också stärkt vår organisation och kommunikation genom tillsättande av en ny CFO med ansvar för Ekonomi och Investor Relations.

En ny förbättrad websida och grafisk profil har också utvecklats.

Ny webbplats

Vår nya websida utformades och lanserades i början av andra kvartalet med målet att bättre informera om hur utvecklingen av vår läkemedelskandidat Libiguin fortskrider. Samtidigt vill vi också utbilda om sexuella dysfunktioner som erektionssvikt och för tidig utlösning.

Den nya hemsidan har en bättre struktur som gör att både potentiella och nuvarande aktieägare lättare kan hitta relevant information. Websidan kommer att fortsätta utvecklas i takt med att vi växer som företag och med framgången i utvecklingen av Libiguin.

Nytt samarbetsavtal

Vi har ingått ett viktigt samarbete med Dr Solofoniana Razafimahefa vid Institut Malgache De Recherches Appliquées, Antananarivo, Madagaskar. Även om detta är ett nytt avtal för Dicot är det en fortsättning på ett mycket givande samarbete mellan Dr Razafimahefa och Dicots grundare och forskningschef, professor Jarl Wikberg, att föra forskningen om Dicots ledande läkemedelskandidat Libiguin framåt och bättre förstå dess verkningsmekanism.

Ny CFO/Head of Investor Relations

I juni tillkännagav vi att ledningsfunktion i bolaget stärkts med en ny CFO/Head of Investor Relations i och med rekryteringen av Julie Silber. Julie har en gedigen meritlista av att implementera en finansiell- och bolagsstrategi samt erfarenhet och kunskaper som ligger i linje med Dicots strategiska mål på kort och lång sikt. Utöver drygt 20 års erfarenhet av finansiellt ledarskap tillför Julie också erfarenhet av investor relations och strategisk kommunikation som kommer att stärka Dicot att ta läkemedelskandidaten till kommersiell framgång. 

Prekliniskt arbete med Libiguin löper enligt plan 

Libiguin, som har sitt ursprung på Madagaskar som en naturmedicin, har potential att bli en ny behandlingsmetod mot erektionsproblem och tidig utlösning. Vi gör under kvartalet framsteg med våra planerade prekliniska aktiviteter och med utformningen av de steg som krävs för att ta Libiguin till Fas I.

Ny företrädesemission

Efter kvartalets slut tillkännagav Dicot den 23 juli en företrädesemission om cirka 20 MSEK och informerade marknaderna om att man erhållit ett brygglån. Den nya företrädesemissionen bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare, är villkorad av ett godkännande från bolagsstämman och att bolagsstämman beslutar att ändra begränsningarna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ("företrädesemission"). I samband med företrädesemissionen har Dicot tagit ett kortfristigt lån om 4 MSEK ("brygglån").

Beslutet kräver godkännande från en extra bolagsstämma som är planerad till den 22 augusti 2019. Kallelse till extra bolagsstämma sker i separat pressmeddelande.

Bolaget genomför företrädesemissionen för att finansiera de pågående prekliniska studierna av läkemedelskandidaten Libiguin för behandling av sexuella dysfunktioner samt förberedelser inför den kommande Fas 1-studien.

Jag är nöjd med de framsteg vi har gjort under andra kvartalet i år både i projektet och med förstärkningarna i bolaget. Vi har också kommunicerat den kommande företrädesemissionen som ska tillföra nödvändigt kapital för fortsatt utveckling. Jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta att göra stora genombrott i utvecklingen av Libiguin och nya behandlingsmetoder mot en rad olika sexuella dysfunktioner. Tack till Dicots medarbetare och våra investerare för fortsatt stöd. Jag ser fram emot att hålla er uppdaterade om våra framsteg de kommande månaderna.  

Göran Beijer

Verkställande direktör

Finansiell kalender

2019-08-22      Extra bolagsstämma

2019-08-29      Delårsrapport april - juni 2019

2019-11-28      Delårsrapport juli - september 2019 

2020-02-27      Bokslutskommuniké 2019

Kontaktinformation

Göran Beijer vd

[email protected]

0706-636009

www.dicot.se 

Dicot AB (publ)

Dag Hammarskjölds väg 30

752 37 UPPSALA

SVERIGE

Kort om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera LibiguinTM på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 700 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd