REGMAR

Dicot presenterar delårsrapport Q1 2024

Uppsala, 6 maj 2024. Dicot AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2024. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument och på bolagets hemsida www.dicot.se.

Första kvartalet, januari-mars 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -13 638 (-9 944) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,03) SEK

"Säkerhetsprofilen som LIB-01 uppvisar i fas 1-studien är väldigt bra och i ärlighetens namn kan man knappt få bättre resultat från en säkerhetsstudie. Och tack vare explorativa mätningar har vi lyckats identifiera en effektsignal, trots att det inte var huvudsyftet med studien. Vi ser att den förhöjda erektionsförmågan för vissa har upplevts hela 28 dagar efter påbörjad dosering", säger Elin Trampe, vd.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Positiva resultat från första delen av fas 1-studien presenteras; visar på mycket god säkerhetsprofil, inga allvarliga biverkningar och en god exponering i kroppen
  • Patentansökan görs för ny tillverkningsmetod av startmaterialet genom cellodling
  • De prekliniska forskningsresultaten presenteras på European Society for Sexual Medicine

Väsentliga händelser efter kvartalet

  • Resultat från den kliniska fas 1-studiens avslutande del uppvisar en mycket god säkerhetsprofil och en effektsignal fångas upp. En förbättrad erektionsförmåga rapporteras genom självskattningsformulär och mätningar, för vissa kvarstod den efter 28 dagar vid studiens avslut
  • Förberedelserna för klinisk fas 2a påbörjas; studieläkemedlet är tillverkat och partner för genomförandet är upphandlad

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd 
Telefon: +46 72 502 1010
E-post: [email protected] 

Björn Petersson, CFO
Telefon: +46 76 109 0000
E-post: [email protected] 

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 5 500 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Denna information är sådan som Dicot AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-06 07:50 CET.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd