REGMAR

Dicot AB offentliggör delårsrapport januari - mars 2023

Pressmeddelande: Uppsala, 19 maj 2023. Dicot AB (publ) offentliggör delårsrapporten för perioden januari - mars 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument och på bolagets hemsida www.dicot.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Första kvartalet, januari-mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 944 (-9 346) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,09) SEK

"När jag såg utfallet, att emissionen tecknats till 110%, var det ett väldigt fint kvitto på att marknaden delar vår starka tro på bolaget", säger Elin Trampe, vd.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Företrädesemission i januari, övertecknad till 110%, gav tillsammans med riktad emission till garanter totalt 50,1 MSEK efter kostnader. Samtidigt gjordes en minskning av aktiekapitalet.
 • Clinical Trial Consultants kontrakterades för genomförande av Dicots fas 1-studie och Thermo Fischer Scientific för tillverkning av studieläkemedel.
 • Läkemedelsverket ställde sig positivt till Dicots förslag på studieupplägg för klinisk fas 1.
 • Dicot gick vidare med patentansökan av den orala formulering som ska användas i fas 1.
 • Studieresultat av verkningsmekanism presenterades på European Society for Sexual Medicine.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Det prekliniska toxikologiprogrammet slutfördes med goda resultat och god säkerhetsprofil.
 • Klinikstart för fas 1-studie inbokad hos Clinical Trial Consultants i augusti.
 • Valberedningen förslår Jan-Eric Österlund som ny ledamot. Mats Silvander rekryteras till nya rollen Chief Technical Officer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd Björn Petersson, CFO
Telefon: +46 739 80 14 08 Telefon: +46 76 109 00 00
E-post: [email protected] E-post: [email protected]

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 4 100 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd