Dicot AB delårsrapport januari - mars 2021

Pressmeddelande: Uppsala, 17 maj 2021. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - mars 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Finansiell information januari - mars 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 37 (0) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 468 KSEK (-6 572).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,40) SEK

VD kommenterar

Första kvartalet 2021 är att betrakta som Dicots startpunkt för den industrialiseringsfas vi nu går in i.

DET ÄR FLERA FAKTORER som avgör om man når framgång när en verksamhet går in i en sådan här fas. En är naturligtvis att ha tillgång till rätt personer och kompetens.

FÖR ETT FÖRETAG av vår storlek, där det inte finns utrymme för att anställa alla expertroller, är partners avgörande. Det är glädjande att de samarbeten vi har är så positiva och leder till så goda resultat. Pelvipharm som vi ofta nämner, är ett exempel. I konstant dialog med forskarna i Paris har vi under kvartalet startat mycket spännande studier på råttor med bevisad nedsatt erektionsförmåga.

VÅR MEST NÄRLIGGANDE PARTNER är Ardena i Södertälje som är en certifierad CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization), med vilka vi i mars initierade produktionen av den batch av vårt extrakt som kommer användas fram till och med kliniska studier.

SEDAN EN TID TILLBAKA samarbetar vi också med professor Ola Spjuth på Uppsala universitet. Han använder så kallad Cell Painting-teknik, som innebär morfologisk analys och jämförelse med andra substanser, vilket kan ge oss värdefull information om verkningsmekanismen för LIB-01.

INOM BOLAGET FÖRBEREDER vi oss för att hantera industrialiseringsfasen.Under kvartalet har vi därför påbörjat rekryteringen av en vice vd som även kommer bli COO och därmed får ansvaret för läkemedelsutveckling och tillverkning. Personen vi letar efter ska också leda expansionen av Dicots organisation.

SIST MEN INTE MINST är vår styrelse och den kompetens den besitter en stor tillgång. Därför är det glädjande att vi kunde välja Eva Sjökvist Saers som ny styrelseordförande i början av februari. Hon kommer in med stor energi och stort engagemang vid sidan av sina starka meriter från life science-sektorn.

ÄVEN ALLA AKTIEÄGARE som valt att investera i Dicot är en viktig framgångsfaktor. Ett tecken på att det finns ett gott förtroende för oss torde vara den optionsrunda vi precis genomfört där teckningsgraden översteg 97%.

JAG VILL SUMMERA genom att tacka alla intressenter som på olika sätt bidrar till att ta Dicot närmare våra mål och visioner. Tack medarbetare, partners, styrelse, aktieägare och nytillkomna investerare för förtroendet. 2021 har startat på ett mycket tillfredsställande sätt. Jag tror och hoppas att vi tillsammans kommer avsluta det i ett än mer gynnsamt läge.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, CEO
Tel: +46 70-663 60 09
Email: [email protected]

Jessica Roxhed, CFO
Tel: +46 70-394 94 98
Email: [email protected]

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 (tidigare Libiguin) vilket ska bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK.

Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1800 aktieägare. För mer information se www.dicot.se


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd