Dicot AB delårsrapport januari - mars 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 15 maj 2020. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - mars 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Finansiell information januari - mars 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 565 KSEK (-3 899).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,40 (-0,50) SEK

VD kommenterar

Under årets inledande kvartal kan jag med glädje rapportera att vi startat en studie med Pelvipharm i Frankrike där vi kommer att studera effekten på erektion i en djurmodell. Detta som ett av flera steg för att få kunskap om vår produktkandidat Libiguins® effekt och framtida användningsområde. Resultaten förväntas under sommaren 2020 och kommer att hjälpa oss bättre förstå hur vi ska använda Libiguin® i kommande studier samt att identifiera verkningsmekanismen. Pelvipharm är specialiserade på studier relevanta för sexuella dysfunktioner och har arbetat med samtliga av de läkemedelsbolag som idag har de marknadsledande preparaten för behandling av erektionssvikt.

En viktig del i vårt arbete är att producera läkemedelssubstans för kommande studier från råvara som vi skördar i den afrikanska naturen. Under årets första månader har vi genomfört en stor extraktion av 800 kg råvara tillsammans med Ardena i Södertälje. Extraktet ska därefter skeppas till Indien för slutsyntes till läkemedelssubstans. Den pågående Corona pandemin har medfört att skeppningen har fördröjts av det skälet att vår partner Anthem Bioscience i Indien varit nedstängda. Vi har nyligen fått signaler om att det pågår aktiviteter för att starta upp verksamheten inom närmaste veckorna. Med den information vi har idag är den samlade bedömningen att de planerade aktiviteterna i läkemedelsprojektet inte kommer att försenas mer än 6 månader.

Parallellt med produktionen pågår arbete med att säkerställa råvaruförsörjning från Asien. Genom våra kontakter i Laos har vi identifierat potentiellt andra källor för att försörja med råvara från Asien. Analyser och utvärdering pågår men har också bromsats upp något på grund av nedstängning och försvårande av transporter.

I slutet av kvartalet har en retrospektiv studie startats på Madagaskar där vi tillsammans med lokala forskare och läkare kommer att intervjua en större grupp män för att få ökad kunskap om vilka växter som används för att behandla sviktande sexuella funktioner som erektionssvikt. Vår läkemedelskandidat Libiguin® upptäcktes just från studier av biologiskt aktiva komponenter i roten från Neobeguea mahafalenis som växer på Madagaskar. Studien kommer att rapporteras under andra kvartalet i år.

Jag är tillfreds med de framsteg vi gör under kvartalet även om vi mot slutet har sett att vissa aktiviteter har bromsats upp av den pågående pandemin. Min bedömning är att vi trots detta ska kunna fortsätta våra utvecklingsaktiviteter utan större avvikelser i arbetet att nå kliniska studier. Teamet i bolaget är starkt och det finns en vilja och ambition att gemensamt med våra samarbetspartners utveckla Libiguin® till nästa generations behandling av sexuella dysfunktioner hos män. Tack till medarbetare, samarbetspartners och våra investerare som fortsätter stötta oss på väg mot något stort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, CEO

Tel: +46 70-663 60 09

Email: [email protected]

Jessica Roxhed, CFO

Tel: +46 70-394 94 98

Email: [email protected]

Om Dicot AB
Dicots affärsidé är att utveckla läkemedelskandidaten Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 860 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd