Bevisad långtidseffekt för Dicots läkemedelskandidat

Uppsala, 24 augusti 2021. Läkemedelsföretaget Dicot släpper nu resultat från sin senaste djurstudie som visar att läkemedelskandidaten LIB-01 har längre effekt på erektil funktion än befintliga läkemedel på marknaden idag, och att effekten ökar över tid. Studieresultatet är en viktig milstolpe för LIB-01-projektet.

Som tidigare rapporterat genomför Dicot djurstudier i samarbete med det franska kontraktslaboratoriet Pelvipharm, där läkemedelskandidaten LIB-01s effekt på erektil funktion testas hos både friska råttor och i djur med påvisad sjukdomsbild.

Rapporten från testerna på friska råttor släpps nu och resultaten är lovande. Testerna utformades för att utvärdera varaktigheten av LIB-01s effekt på erektil funktion efter administration av substansen. Den erektila responsen mättes en, två och sju dagar efter sista dos, och jämfördes med råttor i en kontrollgrupp som endast fick placebo.

Resultaten visade att ju längre tid som förlöpt mellan administration och utvärdering, desto större var responsen. Det betyder att effekten var högre när den utvärderades efter två dagar jämfört med efter en dag, och att den ökade ytterligare sju dagar efter dosering. Mekanismen bakom den förbättrade effekten vid längre fördröjning såväl som optimal tidsperiod för detta återstår att undersökas.

"Långtidseffekt är en av de viktigaste faktorerna i utvecklandet av en ny klass av läkemedel för behandling av erektionssvikt, så detta är verkligen ett genombrott för vårt projekt. Resultaten bekräftar dessutom de tidiga akademiska studier som genomförts av Dicots grundare professor Jarl Wikberg", säger Göran Beijer, VD för Dicot.

"Det finns ett tydligt medicinskt behov för patienter som lider av erektionssvikt och som inte svarar bra på befintliga läkemedel. Vi har nu fastställt, i flertalet studier, att LIB-01 verkligen har effekt och att varaktigheten är minst sju dagar. Jag känner mig därför säker på att Dicots läkemedelskandidat är effektiv", kommenterar professor François Giuliano, en av grundarna av Pelvipharm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Beijer CEO                                                  
Tel: +46 706 63 60 09                                            
Email: [email protected]                                

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 (tidigare Libiguin) vilket ska bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1800 aktieägare. För mer information se www.dicot.se

Denna information är sådan information som Dicot AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2021.


Om Dicot

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd