Avrapportering från Dicots fas 1-studie i slutet av april

Uppsala, 5 april 2024. Igår avslutade Dicot klinikfasen i den andra och sista delen av sin fas 1-studie. Bolaget kan därmed bekräfta att avrapporteringen från denna del av studien kommer i slutet av april, följt av en fördjupad resultatsammanställning för hela fas 1-studien längre fram i andra kvartalet.

Dicots fas 1-studie av potensläkemedelskandidaten LIB-01 är placebokontrollerad och dubbelblind med det primära syftet att undersöka säkerhetsprofilen i människa. Den startade under augusti förra året och består av två delar: singeldosering (SAD) och multipla doser (MAD). I januari i år presenterade Dicot positiva resultat från den första delen med singeldosering där LIB-01 uppvisade en mycket god säkerhetsprofil utan allvarliga biverkningar. Resultaten visade också att läkemedlet tas upp väl i kroppen.

Igår genomförde den sista studiedeltagaren i MAD-delen sitt avslutande klinikbesök. Det innebär att alla deltagare doserats och genomgått den efterföljande säkerhetsuppföljningen. Nu återstår en period av datasammanställning inför låsning av databasen. Dicot har tidigare meddelat att resultat från MAD-delen kommer under andra kvartalet 2024 vilket nu kan bekräftas och den första avrapporteringen kommer ske i slutet av april. En fördjupad resultatsammanställning för hela fas 1-studien kommer presenteras senare under andra kvartalet.

"Vi har nu möjlighet att kommunicera mer detaljerade tider för avrapportering av studien än vi tidigare kunnat göra och därmed bekräfta att vi fortsätter hålla tidplanen för fas 1-studien. När nu alla deltagare har gjort samtliga klinikbesök vet vi när låsning av databasen med all insamlad data kan ske och därmed tidpunkt för en första avrapportering", kommenterar Dicots vd Elin Trampe

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd
Telefon: +46 72 502 10 10
E-post: [email protected]                                  

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 5 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd