REG

Pressmeddelande: Uppsala, 12 april 2024. Dicot AB (publ) meddelar idag att bolagets årsredovisning för 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.dicot.se

Idag 12 april publicerar läkemedelsbolaget Dicot AB (publ) sin årsredovisning för 2023.

Under 2023 startade Dicot sin kliniska fas 1-studie. I början av året genomförde Dicot en emission av units som säkrade finansiering för genomförande av fas 1-studie samt förberedelser inför fas 2. Som nyligen meddelats kommer resultat från fas 1-studiens sista del att avrapporteras under april månad följt av en fördjupande resultatsammanställning för hela fas 1-studien senare i kvartal två.

I årsredovisningen finns en upplysning av särskild betydelse där revisorn uppmärksammar styrelsens syn på bolagets fortsatta finansiering och förmåga att fortsätta verksamheten enligt företagsledningens och styrelsens intentioner.

Styrelsens och ledningens bedömning är att bolaget kommer behöva ytterligare rörelsekapital inför starten av den planerade fas 2a-studien och att styrelse och ledning, som tidigare kommunicerats, arbetar aktivt med att identifiera och möjliggöra olika finansieringsalternativ som på bästa sätt gynnar samtliga intressenter.

Den kommande fas 2a-studien planeras att starta under andra halvåret 2024 och viktiga förberedande steg är redan finansierade och har startats, såsom tillverkning av studieläkemedlet och kontraktering av CRO för genomförande av fas 2a-studien.

Årsredovisningen i sin helhet inklusive revisionsberättelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.dicot.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd                                                     
Telefon: +46 72 502 10 10                                      
E-post: [email protected]                                  

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretagfinansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 5 500 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.


Om Dicot Pharma

Dicot utvecklar ett modernt potensläkemedel som ska behandla erektionssvikt och för tidig utlösning bättre än befintliga preparat.

Webbplats
www.dicot.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn DICOT ISIN-kod SE0011178458

IR-Kontakt

Elin Trampe Vd