Pressmeddelanden

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Curira AB Aktieägarna i Curira AB kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 9 augusti 2023 kl. 14:00 i Curira AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm. 
Förlängd teckningstid i företrädesemission Härmed meddelas det att styrelsen i Curira AB (publ) har fattat beslut om att förlänga teckningstiden för den tidigare kommunicerade företrädesemissionen. Den nya teckningstiden...
Förlängd teckningstid i företrädesemission Härmed meddelas det att styrelsen i Curira AB (publ) har fattat beslut om att förlänga teckningstiden för den tidigare kommunicerade företrädesemissionen. Den nya teckningstiden...
Kortfattad information om den beslutade företrädesemissionen Bolagets årsstämma den 9 juni 2023 godkände den föreslagna företrädesemissionen. I detta pressmeddelande presenteras en sammanfattning av syftet och bakgrunden till emissionen, s...
Kommunike från årsstämman den 9 juni 2023 i Curira AB (publ) Årsstämman i Curira AB hölls den 9 juni 2023 kl. 14:00 i bolagets lokaler på Linnégatan 87D iStockholm.
Curira AB (publ), org. nr. 556979-1477, kallar till årsstämma den 9 juni 2023 kl. 14.00 på Linnégatan 87D i Stockholm Aktieägarna i Curira AB kallas till årsstämma fredagen den 9 juni 2023 kl. 14:00 i Curira AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm.
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat