Inbjudan till teckning av aktier

Information om företrädesemission i Curira AB

Med anledning av den företrädesemission som pågår fram till 22 mars publicerar Curira AB här information för samtliga aktieägare.

För mer information kontakta VD Sam Lindskog. [email protected]


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat