REG
Kommuniké från årsstämma 2024 i Clemondo Group AB (publ) Vid årsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 22 maj 2024 beslutades följande. Resultat- och balansräkning, vinstdisposition, ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att fastställ...
REG MAR
CLEMONDO FÖRNYAR AVTAL MED LYRECO SVERIGE AB VÄRT 16-20 MSEK. Clemondo har förnyat sitt avtal med Lyreco Sverige AB om försäljning av städ- och hygienprodukter från varumärket Liv. Det nya avtalet löper över 2 år och beräknas uppgå till 8-1...
REG MAR
INSATSER FÖR ÖKAD TILLVÄXT Första kvartalet, januari - mars 2024(Jämfört med januari - mars 2023) • Nettoomsättningen uppgick till 67,3 (78,8) MSEK. • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick t...
CLEMONDO PRESENTERAR KVARTALSRAPPORT FÖR Q1 2024 Onsdagen den 22 maj, klockan 08:30 publiceras Clemondos kvartalsrapport för första kvartalet 2024. Dagen efter kommer en inspelad presentation av kvartalsrapporten finnas tillgän...
FABRIKSVISNING OCH ÅRSSTÄMMA PÅ CLEMONDO I samband med Clemondos årsstämma den 22 maj kommer alla anmälda aktieägare att bjudas in till fabriksvisning på Clemondos fabrik i Helsingborg. Alla deltagare kommer dessutom få...
REG
PUBLICERING AV ÅRSREDOVISNING 2023 Clemondo Group AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2023. Årsredovisningen finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida och kan laddas ned h...
REG
Kallelse till årsstämma i Clemondo Group AB (publ) Aktieägarna i Clemondo Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2024 kl. 16.00 på Makadamgatan 16 i Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 15.30.
CLEMONDO FÖRSTÄRKER LEDNINGEN FÖR TILLVÄXT Clemondo AB (publ) gör förändringar i syfte att kraftsamla organisationen för ökad tillväxt. Olof Stridh utses till interim försäljnings- och marknadschef med plats i ledningsgru...
CLEMONDO SKRIVER AVTAL MED OVAKO SWEDEN AB Clemondo tar ytterligare kliv i sin satsning mot svensk industri genom ett avtal med Ovako Sweden AB gällande rengöringsprodukter från varumärkena Strovels och Lahega samt Tork &...
CLEMONDO SKRIVER RAMAVTAL MED CONNECT BUS I SVERIGE OCH NORGE Clemondo Group AB (publ) har skrivit nytt ramavtal med Connect Bus verksamheter i Sverige och Norge gällande försäljning av hållbara rengöringsprodukter från varumärket Lahega me...
REG MAR
TAR SATS MOT NYA GRÖNA AFFÄRER FJÄRDE kvartalet, OKTOBER - DECEmber 2023 (JÄMFÖRT MED OKTOBER - DECEmber 2022) • Nettoomsättningen uppgick till 69,5 (77,8) MSEK. • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar,...
CLEMONDO RÖR SIG VÄSTERUT GENOM AVTAL MED DMEDICAL AS I NORGE Clemondo Group AB (publ) har skrivit avtal om försäljning av hygienprodukter inom varumärket Liv med DMedical AS i Norge.
CLEMONDO PRESENTERAR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2023 Torsdagen den 15 februari, klockan 08:30 publiceras Clemondos bokslutskommuniké för 2023. Dagen efter kommer en inspelad presentation av kvartalsrapporten finnas tillgänglig på Y...
CLEMONDO TAR SIG TILLSAMMANS MED AHLSELL ÖVER ÖSTERSJÖN TILL FINLAND Clemondo Group AB (publ) har utökat sitt samarbete med Ahlsell AB om försäljning av rengöringsprodukter inom varumärkena Strovels och Lahega till Ahlsell Oy i Finland.
CLEMONDO FÖRLÄNGER AVTAL MED BILIA Enligt PM daterat 2022-12-22 så meddelas att Clemondo och Bilia Ab under 2023 tillsammans ska utreda hur parterna gemensamt kan utveckla bidraget till varandras hållbarhetsmål. E...
REG
CLEMONDO BYTER CERTIFIED ADVISER TILL CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (publ) Clemondo Group AB (publ) meddelar att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).
VALBEREDNING UTSEDD INFÖR CLEMONDOS ÅRSSTÄMMA 2024 I enlighet med det beslut som fattades på årsstämman den 11 maj 2023 angående tillsättning av valberedning, tillkännages härmed utsedda ledamöter av valberedningen inför årsstämm...
REG MAR
STÄRKT RESULTAT I SVAGARE MARKNAD tredje kvartalet, JULI - September 2023 (JÄMFÖRT MED juli - september 2022) • Nettoomsättningen uppgick till 57,1 (64,0) MSEK. • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppg...

Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22