Pressmeddelanden

REG
Kommuniké från årsstämma 2024 i Clemondo Group AB (publ) Vid årsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 22 maj 2024 beslutades följande. Resultat- och balansräkning, vinstdisposition, ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att fastställ...
REG MAR
CLEMONDO FÖRNYAR AVTAL MED LYRECO SVERIGE AB VÄRT 16-20 MSEK. Clemondo har förnyat sitt avtal med Lyreco Sverige AB om försäljning av städ- och hygienprodukter från varumärket Liv. Det nya avtalet löper över 2 år och beräknas uppgå till 8-1...
REG MAR
INSATSER FÖR ÖKAD TILLVÄXT Första kvartalet, januari - mars 2024(Jämfört med januari - mars 2023) • Nettoomsättningen uppgick till 67,3 (78,8) MSEK. • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick t...
CLEMONDO PRESENTERAR KVARTALSRAPPORT FÖR Q1 2024 Onsdagen den 22 maj, klockan 08:30 publiceras Clemondos kvartalsrapport för första kvartalet 2024. Dagen efter kommer en inspelad presentation av kvartalsrapporten finnas tillgän...
FABRIKSVISNING OCH ÅRSSTÄMMA PÅ CLEMONDO I samband med Clemondos årsstämma den 22 maj kommer alla anmälda aktieägare att bjudas in till fabriksvisning på Clemondos fabrik i Helsingborg. Alla deltagare kommer dessutom få...
REG
PUBLICERING AV ÅRSREDOVISNING 2023 Clemondo Group AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2023. Årsredovisningen finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida och kan laddas ned h...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport
Bokslutskommuniké 2024 Bokslutskommuniké

Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22