REG
Kommuniké från årsstämma den 10 april 2024 i Bonäsudden Holding AB (publ) Vid årsstämma den 10 april 2024 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut: • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisni...
REG
Bonäsudden Holding AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023 Bonäsudden Holding AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023. För ytterligare information, vänligen kontakta: Per-Olof Persson, Verkställande direktörBonäsudden Holding AB...
REG
Kallelse till årsstämma för Bonäsudden Holding AB (publ) Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) org. nr. 556984-4557 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 april 2024 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, B...
REG MAR
Bonäsudden Holding AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2023 Perioden januari - december 2023- Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 46 605 tkr (37 813)- Driftnettot uppgick till 30 268 tkr (27 005), resulterande i en överskotts...
REG
Bonäsudden Holding AB (publ) uppdaterar finansiella kalendern Bonäsudden Holding AB (publ) har idag beslutat att på grund av administrativa anledningar tidigarelägga publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 de...
REG MAR
Bonäsudden Holding AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari - juni 2023 Halvåret januari - juni 2023 • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 23 837 tkr (21 277) • Driftnettot uppgick till 14 189 tkr (13 614), resulterande i en överskottsg...
REG
Bonäsudden Holding AB (publ) uppdaterar finansiella kalendern Bonäsudden Holding AB (publ) har idag beslutat att på grund av administrativa anledningar tidigarelägga publiceringen av bolagets halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni...
REG
Kommuniké från årsstämma den 29 mars 2023 i Bonäsudden Holding AB (publ) Vid årsstämma den 29 mars 2023 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut: • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisnin...
REG
Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) org. nr. 556984-4557 kallas härmed till årsstämma Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) org. nr. 556984-4557 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 mars 2023 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Be...
REG
Bonäsudden Holding AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022 Bonäsudden Holding AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022 För ytterligare information, vänligen kontakta: Ingeborg Magnusson, IR kontaktBonäsudden Holding AB (publ)Telef...
REG MAR
Bonäsudden Holding AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2022 Perioden januari - december 2022 • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 41 143 tkr (43 677) • Driftnettot uppgick till 27 005 tkr (28 421), resulterande i en översko...
REG MAR
Bonäsudden Holding AB (publ) ingår avtal om förvärv av hyresbostadsfastighet i centrala Norrköping Bonäsudden Holding AB (publ) ("Bonäsudden") meddelar idag att bolaget via dotterbolag ingått avtal om förvärv av en välbelägen hyresbostadsfastighet i centrala Norrköping med utv...
REG MAR
Bonäsudden Holding AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari - juni 2022 Halvåret januari - juni 2022 • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 21 277 tkr (21 984) • Driftnettot uppgick till 13 614 tkr (13 820), resulterande i en överskottsg...
Bonäsudden Holding AB (publ) genomför refinansiering Bonäsudden Holding AB (publ) meddelar idag att bolaget framgångsrikt har träffat avtal med SBAB om en förlängning av bolagets befintliga kreditfaciliteter om ca 216 miljoner kron...
REG
Kommuniké från årsstämma den 28 mars 2022 i Bonäsudden Holding AB (publ) Vid årsstämma den 28 mars 2022 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut: • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisnin...
REG
Bonäsudden Holding AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021 Bonäsudden Holding AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021 För ytterligare information, vänligen kontakta: Ingeborg Magnusson, IR kontaktBonäsudden Holding AB (publ)Telefon...
REG
Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) org. nr. 556984-4557 kallas härmed till årsstämma Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) org. nr. 556984-4557 kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 mars 2022 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Be...
REG
Bonäsudden Holding AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2021 Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om oförändrad utdelning med 1,9 kr per aktie per kvartal Perioden januari - december 2021 • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick...

Om Bonäsudden

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 200 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag näst intill fullt uthyrt. 

Webbplats
www.bonasudden.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Bonäsudden via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONAS ISIN-kod SE0007157953 Certified Adviser FNCA

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]