REGMAR

Bonäsudden Holding AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari - juni 2023

Halvåret januari - juni 2023

  • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 23 837 tkr (21 277)
  • Driftnettot uppgick till 14 189 tkr (13 614), resulterande i en överskottsgrad på 62,02 % (73,84)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 295 tkr (6 788)
  • Resultat efter skatt uppgick till -11 689 tkr (13 409) motsvarande neg. kr per aktie (7,98)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -827 tkr (-1 918)
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 722 860 tkr (678 550)
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 1,47 (2,85) och belåningsgraden till 55,08 % (49,85)
  • NRV per aktie uppgick till 226,73 kr (258,24)

28 augusti 2023

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Olof Persson, Verkställande direktör
Bonäsudden Holding AB (publ)
Mail: [email protected]
Tel: +46 703 09 72 80

Bonäsudden Holding AB (publ) i korthet

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag vars verksamhet är att äga, utveckla och förvalta fastigheter. Beståndet omfattar per 30 juni 2023 ca 33 450 kvadratmeter, fördelat över 13 fastigheter i Östergötland, och är idag väsentligen fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och region) utgör ca 46% av hyresintäkterna, inkluderat hyresbostadsavtal tecknat mot offentlig service. Vad avser fördelning fastighetssegment står beståndets 294 hyreslägenheter för ca 55% av hyresintäkterna, lokaler för ca 42% och resterande andel hyresintäkter är hänförliga till garage/parkering och förråd. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015. 

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bonäsudden Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2023. För mer information gällande Bonäsudden Holding AB (publ), vänligen besök www.bonasudden.se


Om Bonäsudden

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 200 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag näst intill fullt uthyrt. 

Webbplats
www.bonasudden.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Bonäsudden via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONAS ISIN-kod SE0007157953 Certified Adviser FNCA

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]