Pressmeddelanden

REG
Kommuniké från årsstämma den 29 mars 2023 i Bonäsudden Holding AB (publ) Vid årsstämma den 29 mars 2023 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut: • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisnin...
REG
Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) org. nr. 556984-4557 kallas härmed till årsstämma Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) org. nr. 556984-4557 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 mars 2023 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Be...
REG
Bonäsudden Holding AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022 Bonäsudden Holding AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022 För ytterligare information, vänligen kontakta: Ingeborg Magnusson, IR kontaktBonäsudden Holding AB (publ)Telef...
REG MAR
Bonäsudden Holding AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2022 Perioden januari - december 2022 • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 41 143 tkr (43 677) • Driftnettot uppgick till 27 005 tkr (28 421), resulterande i en översko...
REG MAR
Bonäsudden Holding AB (publ) ingår avtal om förvärv av hyresbostadsfastighet i centrala Norrköping Bonäsudden Holding AB (publ) ("Bonäsudden") meddelar idag att bolaget via dotterbolag ingått avtal om förvärv av en välbelägen hyresbostadsfastighet i centrala Norrköping med utv...
REG MAR
Bonäsudden Holding AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari - juni 2022 Halvåret januari - juni 2022 • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 21 277 tkr (21 984) • Driftnettot uppgick till 13 614 tkr (13 820), resulterande i en överskottsg...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Halvårsrapport 2023 DELÅRSRAPPORT
Bokslutskommuniké 2023 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Årsstämma 2024 ÅRSSTÄMMA

Om Bonäsudden

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 200 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag näst intill fullt uthyrt. 

Webbplats
www.bonasudden.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Bonäsudden via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONAS ISIN-kod SE0007157953 Certified Adviser FNCA

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]