Pressmeddelanden

REG
Kommuniké från årsstämma den 10 april 2024 i Bonäsudden Holding AB (publ) Vid årsstämma den 10 april 2024 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut: • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisni...
REG
Bonäsudden Holding AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023 Bonäsudden Holding AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023. För ytterligare information, vänligen kontakta: Per-Olof Persson, Verkställande direktörBonäsudden Holding AB...
REG
Kallelse till årsstämma för Bonäsudden Holding AB (publ) Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ) org. nr. 556984-4557 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 april 2024 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, B...
REG MAR
Bonäsudden Holding AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2023 Perioden januari - december 2023- Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 46 605 tkr (37 813)- Driftnettot uppgick till 30 268 tkr (27 005), resulterande i en överskotts...
REG
Bonäsudden Holding AB (publ) uppdaterar finansiella kalendern Bonäsudden Holding AB (publ) har idag beslutat att på grund av administrativa anledningar tidigarelägga publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 de...
REG MAR
Bonäsudden Holding AB (publ) publicerar halvårsrapport, januari - juni 2023 Halvåret januari - juni 2023 • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 23 837 tkr (21 277) • Driftnettot uppgick till 14 189 tkr (13 614), resulterande i en överskottsg...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Halvårsrapport 2024 Delårsrapport

Om Bonäsudden

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 200 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag näst intill fullt uthyrt. 

Webbplats
www.bonasudden.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Bonäsudden via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONAS ISIN-kod SE0007157953 Certified Adviser FNCA

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]