Wise Group - Valberedning inför årsstämman den 10 maj 2016

Valberedning i Wise Group AB (publ) har bildats baserat på ägande per den 30 september 2015.

Vid årsstämman den 25 maj 2015 beslutade stämman att styrelsens ordförande, Erik Mitteregger, senast vid tredje kvartalets utgång ska sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet.

Följande valberedning har nu bildats, baserat på ägandet 2015-09-30, och består av:
Stefan Rossi som representant för sig själv
Erik Mitteregger som representant för Erik Mitteregger förvaltnings AB
Johan Segergren som representant för sig själv

De tre aktieägarrepresentanterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som gemensamt representerar ca 55 procent av de totala antalet aktier och röster i bolaget. Valberedningen kommer att utse en ordförande vid sitt första möte. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2016 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande samt ersättning till styrelseledamöterna. Valberedningen skall även föreslå principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2017.

Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 15 januari 2015 via:

Wise Group AB,
Att: Erik Mitteregger,
Box 22109,
104 22 Stockholm

Alternativt via e-mail till [email protected].

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2016 och på bolagets hemsida.

Årsstämman i Wise Group AB kommer att hållas tisdagen den 10 maj 2016 kl. 16:00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13, plan 15 i Stockholm.

Stockholm 2015-11-17

För ytterligare information kontakta:
Erik Mitteregger, styrelsens ordförande Wise Group AB (publ)
Tel: +46 706 00 44 84
e-post: [email protected]

Om Wise Group
Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser tel. +46 8 5030 1550. www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]