REG

Wise Group utser valberedning

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Wise Group AB:s valberedning utses av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant. De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 65 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2023 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt beslut om ersättning till styrelseledamöterna och revisor.

Följande valberedning har nu bildats, baserat på ägandet 2022-09-30 och består av: Christian Rossi som representant för Stefan Rossi, 35,27% Erik Dyrmann Juhler som representant för Banque Pictet & Cie (EUROPE) SA, W8IMY. 16,05% Per Åhlgren som representant för Erik Mitteregger förvaltnings AB, 13,53%.

Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 13 januari 2023 via epost till [email protected] eller via vanlig post till:

Wise Group AB
Att: Valberedning
Box 22109
104 22 Stockholm

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2023 och på bolagets hemsida. Årsstämman i Wise Group AB kommer att hållas torsdagen den 11 maj 2023 kl. 17:00 i bolagets lokaler på Linnégatan 87 i Stockholm.

För ytterligare information kontakta:

Erik Mitteregger, styrelsens ordförande Wise Group AB (publ)
Tel: +46 729 04 69 20, e-post: [email protected]  

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning, HR konsulting & ledarutveckling som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, och lokal närvaro genom våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]