Wise Group - Tidplan för sammanläggning av aktier

Årsstämman i Wise Group AB (publ) ("Wise Group" eller "Bolaget") den 25 maj 2015 beslutade om sammanläggning av aktier innebärande att tjugo (20) befintliga aktier sammanläggs till en (1) ny aktie, med bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag. Styrelsen i Wise Group har fastställt avstämningsdagen till den 25 juni 2015.

Sista dagen för handel i Wise Groups aktier före sammanläggningen är den 22 juni 2015. Första dagen för handel i Wise Groups aktier efter sammanläggningen är den 23 juni 2015, vilket innebär att aktiekursen från och med den 23 juni 2015 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen.

En sammanläggning med förhållandet 1:20 innebär att tjugo aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,01 kronor, sammanläggs till en aktie med ett kvotvärde om 0,20 kronor. Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Wise Group AB att minska från 147 817 213 aktier till 7 390 860 aktier.

Aktieägarna i Wise Group AB kommer automatiskt, den 25 juni 2015, att erhålla ett nytt, lägre antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. De aktieägare vars aktieinnehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tjugo (20) kommer att erhålla erforderligt antal aktier från större ägare i Bolaget vederlagsfritt.

Tidsplan för sammanläggningen av aktier:

- 22 juni 2015 sista dag för handel före sammanläggning.

- 23 juni 2015 dag för handel efter sammanläggning. Återspeglas i ny aktiekurs.

- 24 juni 2015 avstämningsdag för sammanläggning.

- 25 juni 2015 det nya antalet aktier är registrerat hos Euroclear.

Stockholm 2015-06-10

För ytterligare information kontakta:

Erik Mitteregger, styrelsens ordförande Wise Group AB (publ) Tel: +46 706 00 44 84
e-post: [email protected]

Roland Gustavsson, VD och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel +46 704 31 29 06
e-post: [email protected]

Om Wise Group
Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, bemanning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser. www.wisegroup.se.


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]