Wise Group - Styrelsens ordförande avgår på egen begäran

Peter Birath, styrelseordförande i Wise Group AB (publ) har begärt eget utträde ur styrelsen på grund av personliga skäl. Peter Birath har varit styrelseordförande i Wise Group sedan maj 2017 och medlem av styrelsen sedan 2007. Styrelsen har beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma samt att utse styrelseledamoten, tillika huvudägaren, Stefan Rossi till styrelsens ordförande intill dess att stämman avhållits. Ny styrelse kommer att väljas vid denna extra stämma. Kallelse kommer att annonseras inom kort.

"Vi i styrelsen vill uttrycka vår uppskattning till Peter för sitt bidrag i styrelsearbetet med Wise Groups tillväxtresa under 10 år och vi beklagar men respekterar hans beslut," säger Stefan Rossi, styrelseordförande.

Valberedningen kommer att föreslå att stämman väljer Erik Mitteregger som ny styrelseledamot och styrelseordförande. Erik Mitteregger har tidigare varit styrelseordförande i Wise Group under perioden 2008 - 2017 och medlem av styrelsen mellan 2004 - 2017.

Stockholm 2017-12-06

För ytterligare information kontakta:
Stefan Rossi, styrelsens ordförande Wise Group AB (publ) Tel: +46 707 75 53 39
e-post: [email protected]

Roland Gustavsson, vd och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel +46 704 31 29 06
e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 december 2017 kl 18;00 CET.

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap.
www.wisegroup.se

Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]