Wise Group offentliggör prospekt med anledning av upptagande till handel på Nasdaq Stockholm

Wise Group AB (publ) ("Wise") prospekt som upprättats med anledning av ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm Small Cap har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet har i dag offentliggjorts och finns tillgängligt på Wise hemsida www.wisegroup.se och Wise huvudkontor. Även handlingar som införlivats i prospektet genom hänvisning finns tillgängliga på www.wisegroup.se och på huvudkontoret.

Wise har i samband med listbytet anlitat Corpbox AB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB som juridisk rådgivare.

Informationen är sådan som Wise ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2015.

Stockholm 2015-12-15

För ytterligare information kontakta:
Erik Mitteregger, styrelsens ordförande Wise Group AB (publ)
Tel: +46 706 00 44 84
e-post: [email protected]

Roland Gustavsson, VD och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel: +46 704 31 29 06
e-post: [email protected]

Om Wise Group
Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser tel. +46 8 5030 1550. www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]