Wise Group - Huvudägare avyttrar 350 000 aktier

Stefan Rossi, styrelseledamot och huvudägare i Wise Group AB ("Wise") samt grundaren av dotterbolaget K2 Search AB, har idag meddelat Wise att han avyttrat 350 000 aktier i Wise för 64,60 SEK styck.

 Aktierna har avyttrats till en privat placerare och två institutionella placerare varav en är en större svensk aktiefond. Stefan Rossi äger efter transaktionen genom direkt ägande 2 599 211 stycken aktier i Wise vilket motsvarar ca 37 procent av bolagets samtliga aktier. Även efter transaktionen är Stefan Rossi huvudägare av Wise.

- Jag har för att minska min personliga skuldbörda avyttrat 350 000 aktier. Mitt kvarvarande aktieinnehav utgör en mycket stor andel av min nettoförmögenhet, vilket visar min tilltro till Wise. Vår affärsmodell har visat sin förmåga att generera både stark omsättnings- och resultattillväxt över tid och jag är övertygad om den kommer att fortsätta att göra det framöver. Jag ser fram emot mitt fortsatta engagemang i Wise under många år, också i rollen som en större aktieägare, säger Stefan Rossi.

Stockholm 2017-06-08

För ytterligare information kontakta:
Peter Birath, styrelsens ordförande Wise Group AB (publ) Tel: +46 729 04 69 20
e-post: [email protected]

Roland Gustavsson, vd och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel +46 704 31 29 06
e-post: [email protected]

Stefan Rossi, styrelseledamot Wise Group AB (publ), Tel +46 707 75 53 39
e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2017 kl. 16:30 CET.

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap.
www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]