Wise Group förbereder notering på Nasdaq Stockholm, Small Cap och rekryterar Lottie Knutson till styrelsen

Styrelsen i Wise Group AB har beslutat att ansöka om notering på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Målsättningen är att lämna in en ansökan så att notering kan ske under slutet av året.

- Noteringen är en kvalitetsstämpel och stärker bolagets varumärke bland kunder, partners, investerare och media. Genom en notering ökar också förutsättningarna för ytterligare likviditet i handeln med bolagets aktier, säger Erik Mitteregger, bolagets styrelseordförande.

Wise Group noterades som Sign On AB på Stockholmsbörsens O-lista (motsvarande Small Cap) den 27 juni 2002. Under 2006 namnändrades bolaget till Wise Group AB. Bolaget bytte marknadsplats till First North den 16 april 2007. Aktien handlas på First North Premier under kortnamnet WISE och aktien kommer fortsatt att handlas på First North Premier fram till dess att en notering på Nasdaq Stockholm, Small Cap sker.

I syfte att stärka styrelsens kompetens inför ett framtida listbyte kommer styrelsen att föreslå årsstämman att antalet ledamöter utökas från fem till sex. Som ny styrelseledamot föreslås Lottie Knutson. Lottie Knutson är författare och föredragshållare inom området snabb förändring och ledarskap. Hon har stor kompetens och lång erfarenhet inom digital utveckling och ledarskap och arbetade tidigare som kommunikationsdirektör på Fritidsresegruppen i Norden. Lottie är också ledamot i styrelsen för H&M, Stena Line BV och är nominerad till styrelsen i Cloetta AB (publ).

Stockholm 2015-02-20

För ytterligare information kontakta: 
Erik Mitteregger, styrelsens ordförande Tel: +46 706 00 44 84
e-post: [email protected]

Roland Gustavsson, VD och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel +46 704 31 29 06
e-post: [email protected]

Om Wise Group
Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, bemanning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser. www.wisegroup.se .


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]