REG

Wise Group AB (publ.): Ytterligare effektiviseringar - Stärkt affärsfokus i koncernledningen

Wise Group AB stärker koncernens försäljningsfokus genom att dotterbolags-VD:arna Jenny Berge (SalesOnly AB och K2 Search AB), Andreas Cederlund (Wise Professionals AB), Mathias Linarfve (Wise IT AB), och Jonas Weckström (Wise People Group OY) tar plats i koncernledningen från den 1 januari 2024.

Som en del i att säkerställa koncernens framtida tillväxt och lönsamhet har också ytterligare effektiviseringar genomförts under december. Ett led i denna effektiviseringsprocess är att den nyinrättade rollen CHRO avvecklas och Sabina Lindström lämnar därmed Wise Group AB och dess koncernledning.

Koncernledningen består hädanefter av tf VD Tobias Berglund, CFO Elisabet Jarnbring, Chief Legal and Sustainability Officer Jeanne Sinclair, CIO Michael Stenman, samt de fyra dotterbolags-VD:arna.

- Efter drygt tre veckor som tf VD och koncernchef för Wise Group kan jag konstatera att engagemanget i gruppen är stort. Vi tar ställning för ett modigt, hållbart och mänskligt arbetsliv och inspirerar och utvecklar våra kunder, kandidater, konsulter och medarbetare varje dag. Nuvarande marknadsförutsättningar kräver dock starkt fokus, beslutsamhet och förändringskraft. Jag har därför initierat ytterligare justeringar av vår kostnadsmassa och satsningar på försäljning, säger Tobias Berglund, tf VD och koncernchef Wise Group AB.

För ytterligare information kontakta:

Tobias Berglund tf VD och koncernchef Wise Group AB (publ)

Tel +46 760 00 18 39, e-post [email protected]

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning, HR konsulting & ledarutveckling som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, och lokal närvaro genom våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]