REGMAR

Wise Group AB (publ) tillsätter ny koncernledning

Wise Group AB (publ) tillsätter en ny koncernledning med specialister från stabsfunktioner och affärsutveckling. Följande sju personer kommer fortsättningsvis att ingå i ledningsgruppen: Ingrid Höög, vd och koncernchef; Charlotte Berglund, CFO och vice vd; Nathalie Berthelius, HR- och kulturansvarig; Niclas Giertz, ansvarig servicedesign och kundupplevelse; Ulrica Ekeroth, ansvarig affärsutveckling; Lisen Agnevik, vd Wise Consulting AB och Andreas Ferm, vd Brilliant Future AB.

"Wise Group har genomgått en förändring och omstrukturering under de senaste två åren. Avsikten har varit att genom en anpassning till nya kundbehov uppfattas som en nära utvecklingspartner och genom affärsdriven HR skapa förutsättningar för lönsam tillväxt både hos kunderna och hos Wise Group. När vi nu anpassar styr- och ledningsfunktioner på koncernnivå kan vi snabbare få utväxling på service och erbjudanden och också dra nytta av den innovationskraft och det djupa kunnande som finns inom respektive specialistbolag. Jag är övertygad om att detta blir en viktig framgångsfaktor i den fortsatta utvecklingen av gruppen" säger Ingrid Höög, vd Wise Group AB."

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2020 kl. 08:15 CET.

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]