REGMAR

Wise Group AB (publ) har ingått avtal med Simployer Group AS om en försäljning av dotterbolaget Edge HR AB.

Wise Group AB (publ) ("Wise Group") har idag ingått avtal med norska Simployer Group AS ("Simployer") om en försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Edge HR AB ("Edge").

Avyttringen av Edge är en kontanttransaktion och försäljningslikviden uppgår till 30 Mkr på skuldfri basis. Bolaget redovisade för årets första halvår en omsättning på ca 17 mkr och ett justerat rörelseresultat (EBIT) för engångsposter nära noll mkr. Förutom att stärka Wise Groups likviditet kommer transaktionen inte att ha någon materiell effekt på koncernens balansräkning eller vinst per aktie.

Försäljningen är villkorad av att Wise Group vidtar vissa åtgärder som bedömts nödvändiga för att Edge ska kunna bedriva sin verksamhet självständigt. I huvudsak rör det sig om att migrera kunddata till ett kundhanteringssystem helt fristående från Wise Group. Tillträde är planerat att ske den sista dagen i den månad som villkoren uppfylls, vilket förväntas kunna ske under det fjärde kvartalet i år.

  • "Med försäljningen av Edge slutför nu Wise Group den renodling av verksamheten som påbörjades med försäljningen av dotterbolaget Brilliant Future tidigare i år. Verksamheten är nu helt inriktad på att leverera konsultbaserade tjänster inom segmenten Rekrytering och konsultuthyrning samt HR konsulting och ledarutveckling vilka efterfrågas på en alltmer komplex och rörlig arbetsmarknad", säger Erik Mitteregger, styrelseordförande i Wise Group AB.
  • "Wise Group har en stark marknadsposition inom de områden gruppens specialistbolag nu fokuserar på. Vi har därmed skapat goda förutsättningar för en ny och lönsam tillväxtfas i vår kärnverksamhet. Samtidigt får Edge möjlighet att växa sitt erbjudande och sin digitala affär tillsammans med en stark aktör på HR-marknaden", säger Ingrid Höög, vd för Wise Group AB.

Edge levererar digitala produkter som hjälper organisationer att förenkla och effektivisera arbetet för HR- och personalfrågor. Bolaget har tagit stora kliv under det senaste året och utmanade nyligen marknaden med att vara först ut att lansera en e-handel för digitala HR-tjänster.

Simployer är en betydande skandinavisk leverantör av digitala HR-lösningar och har funnits på den svenska marknaden i över 35 år.

  • "För oss är det här en perfekt match. Vi agerar till stor del inom samma marknad och de produkter och tjänster som Edge tillför oss, gör vårt erbjudande oerhört starkt på den svenska marknaden", säger Fredrik Christiansson, Country Manager i Sverige.

Gunilla Asker, VD för Edge, kommer att avgå i samband med försäljningen och tillträda tjänsten som Chief Strategic Officer inom Wise Group. I sin nya roll kvarstår hon som medlem i Wise Group Koncernledning.

För ytterligare information

Erik Mitteregger, styrelseordförande, Wise Group AB (publ)
Tel: +46 706 00 44 84, e-post: [email protected]

Ingrid Höög, vd Wise Group AB (publ)
Tel: +46 765 25 90 05, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 september 2021 kl. 8:30 CEST.

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]