REGMAR

Wise Group AB (publ) fastställer nya finansiella mål

Styrelsen för Wise Group AB (publ) har fastställt nya finansiella mål för koncernen exklusive dotterbolaget Brilliant Future. Från och med 2021 är målsättningen att Wise Group når en genomsnittlig årlig organisk tillväxt om 8 - 10 procent över en konjunkturcykel med en rörelsemarginal (EBIT) om 6 - 8 procent. För innevarande år 2020 kommer marginalen att bli lägre då ett flertal faktorer av engångskaraktär påverkar rörelseresultatet negativt, bland annat flytt till nya lokaler, ett fortsatt uppbyggnadsskede i Finland samt marknads- och teknikinvesteringar i dotterbolaget Edge HR.

För ytterligare information kontakta:

Erik Mitteregger, styrelsens ordförande Wise Group AB (publ) e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 08:15 CET.

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]