REGMAR

Wise Group AB (publ) - Avser avyttra affärsområdet Comaea, en del av dotterbolaget Edge HR AB

Wise Group AB ("Wise") har idag ingått avtal med Comaea ECT AB om att genom en inkråmsöverlåtelse avyttra kund- och samarbetsavtal samt den exklusiva licensen att i Sverige sälja och utveckla programvaran Comaea CMS. Affären är villkorad av att vissa villkor är uppfyllda (se nedan).

Wise Group förvärvade hösten 2015 Comaea Internationals svenska verksamhet inklusive samtliga kund- och samarbetsavtal i Sverige. Comaea utvecklar och marknadsför Talent Managementsystem som hjälper företag, myndigheter och organisationer att kartlägga medarbetares kompetens och med detta som utgångspunkt planera deras arbetsinsatser. Wise Group styrelse avser nu att avyttra affärsområdet Comaea som ett steg i den tidigare kommunicerade omstruktureringen av dotterbolaget Edge HR AB.

Den förväntade avyttringen av Comaea är en kontanttransaktion och försäljningslikviden uppgår till lägst 8,5 Mkr med en möjlig tilläggslikvid baserad på Comaeas försäljningsutveckling under 2020 - 2023. Den totala försäljningslikviden kan maximalt komma att uppgå till 17,0 Mkr.

Avyttringen är villkorad av att sedvanliga MBL-förhandlingar kan slutföras på ett tillfredställande sätt. Tillträde kommer att ske efter att dessa villkor har uppfyllts.

Stockholm 2019-10-18

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel +46 765 25 90 05,
e-post: [email protected]

Per Palmér, vd Comea ECT Tel +46 709 42 16 50,
e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober 2019 kl. 09.00 CEST.

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]