Valberedning inför årsstämma 2017

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Wise Group ABs valberedning utses av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant. De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 57 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2017 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande samt ersättning till styrelseledamöterna.

Följande valberedning har nu bildats, baserat på ägandet 2016-09-30, och består av:
Peter Birath som representant för Stefan Rossi
Per Åhlgren som representant för Erik Mitteregger förvaltnings AB
Georg Vesslund som representant för sig själv

Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 16 januari 2017 via:

Wise Group AB
Att: Valberedning
Box 22109
104 22 Stockholm

Alternativt via e-mail till [email protected].

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2017 och på bolagets hemsida.

Årsstämman i Wise Group AB kommer att hållas tisdagen den 9 maj 2017 kl. 16:00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13, plan 15 i Stockholm.

Stockholm 2016-11-09

För ytterligare information kontakta:
Erik Mitteregger, styrelsens ordförande Wise Group AB (publ)
Tel: +46 706 00 44 84
e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2016 kl. 15:00 CET.

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]