Regeringen "slopar karensdagen" men för de flesta ger lagändringen ingen effekt. Wise Group utmanar nu på riktigt karensreglerna genom att ge 80% i kompensation även första sjukdagen.

Vi döper förmånen till Karensbidrag. Den träder i kraft parallellt med det av Regeringen lagstadgade karensavdrag som ersätter karensdagen 1 januari 2019.

Karensdagen infördes år 1992 för att minska utgifter och antal olovliga sjukskrivningar. Det nya karensavdraget kommer till skillnad från karensdagen att beräknas på 20 procent av den sjuklön som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka, vilket Regeringen menar är "en mer rättvis självrisk" för yrkesgrupper med oregelbundna arbetstider. Men för arbetstagare med regelbundna arbetstider blir självrisken densamma oavsett lagändring.

- Vi ifrågasätter om karensen kopplad till sjukfrånvaro är rättvis eller ens tidsenlig, säger Nathalie Berthelius, HR-och kulturchef, Wise Group.

En SIFO-undersökning från i fjol visar att sju av tio går till jobbet trots att de är sjuka. Mer än hälften har gjort det minst två gånger senaste året. Stress och förlorad arbetsinkomst är huvudskälen. Samtidigt anger sex av tio att de irriterat sig på krassliga medarbetare på arbetsplatsen. 

- Karensen är ett ekonomiskt incitament att gå till jobbet sjuk. Vi tror detta verkar negativt på ett samhälleligt plan då antalet sjuka ökar i takt med sjuknärvarons smittspridning. Vidare finns det i Sverige många kreativa vägar att kringgå systemet, så som VAB, semesteruttag eller att arbeta hemifrån med sannolikt varierad effekt, säger Nathalie Berthelius.

Wise Group AB tar ett nytt grepp på strategiskt hälsofrämjande genom att oss veterligen som första större arbetsgivare i Sverige erbjuda koncernens medarbetare 80% ersättning även första sjukdagen. 

- Vi värnar om hälsa och välmående och har tillit till det egna självledarskapet. Vi tror att initiativet kommer att leda till friskare medarbetare, stärkt trivsel, bättre attraktionskraft och i förlängningen ett starkare företag samt ett modigare och mänskligare arbetsliv, säger Nathalie Berthelius. 

Initiativet följs av forskare vid Göteborgs universitet.

- Forskningen ska utvärdera mätpunkter som exempelvis sjukfrånvarolängd, antalet sjukanmälningar och uppfattningen om den psykosociala arbetsmiljön, säger Leif Denti, universitetslektor vid Göteborgs universitet.

Förmånen inbegriper koncernens direkta dotterbolag.

Stockholm 2018-11-08

För ytterligare information kontakta:
Nathalie Berthelius, HR-och kulturchef Wise Group AB (publ) Tel +46 768 43 12 54
e-post: [email protected] 

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]