Kommuniké från extra bolagsstämma i Wise Group AB (publ) den 11 januari 2018

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 11 januari 2018. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill nästa årsstämma välja Erik Mitteregger till ny ordinarie styrelseledamot samt till styrelsens ordförande. Erik Mitteregger har tidigare varit styrelseordförande i Wise Group under perioden 2008 - 2017 och medlem av styrelsen mellan 2004 - 2017.

För ytterligare information, kontakta:

Erik Mitteregger, styrelseordförande Wise Group AB (publ)
Tel: +46 706 00 44 84 e-post: [email protected]

Roland Gustavsson, VD Wise Group AB (publ)
Tel: +46 704 31 29 06   e-post: [email protected]  

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 januari 2018 kl 16:00 CET.

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]