REGMAR

Ingrid Höög lämnar VD-posten, Tobias Berglund tillträder som tillförordnad VD

Styrelsen för Wise Group AB har beslutat att entlediga Ingrid Höög från anställningen som VD för Wise Group AB. Tobias Berglund har utsetts till t.f. VD och tillträder med omedelbar verkan. Tobias kvarstår i sin roll som VD för Wise Group AB:s dotterbolag Wise Consulting AB.

- "Ingrid Höög tillträdde som VD för Wise Group för snart sex år sedan. Hon har under dessa år förtjänstfullt lotsat organisationen genom en pandemi och lett bolaget till rekordhög omsättning och god lönsamhet under åren därefter. Parallellt med detta var hon instrumentell i försäljningen av de tidigare dotterbolagen Brilliant Future AB och Edge HR AB, en insats som renodlade Wise Groups struktur och stärkte balansräkningen kraftigt.

I år har mycket av Ingrids tid ägnats åt att genom en anpassning av organisationen, säkerställa koncernens lönsamhet. Då detta arbete nu är i stort sett slutfört anser styrelsen att Wise Group behöver en nystart och ett annat typ av ledarskap präglat av starkt affärsfokus." säger Erik Mitteregger, styrelseordförande i Wise Group AB.

Styrelsen kommer inom kort att påbörja rekryteringen av en ny VD.

Stockholm 2023-11-21

För frågor kontakta:

Erik Mitteregger, styrelsens ordförande Wise Group AB (publ) Tel: +46 729 04 69 20, e-post

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2023 kl. 08:30 CET.

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning, HR konsulting & ledarutveckling som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, och lokal närvaro genom våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund tf VD [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]