REG

Förändring i koncernledningen och Wise Group utser hållbarhetschef

Jeanne Sinclair utses till Wise Groups hållbarhetschef och tar plats i Wise Groups koncernledning från den 29 juni 2023. Jeanne har varit anställd i Wise Group sedan januari 2019 och har under sin tid i koncernen arbetat nära styrelse och koncernledning och drivit flera av koncernens strategiska projekt och compliancearbete. Sedan hösten 2022 har hon varit ansvarig för Wise Groups accelererade hållbarhetsarbete.

- Det finns en potential, och identitetsgemenskap, mellan Wise Groups värderingar och affär i förhållande till ESG. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Wise Groups hållbarhetsarbete och bidra till det långsiktiga värde som det kommer skapa för våra medarbetare, kunder, investerare och omgivningen, säger Jeanne Sinclair, Chief of Staff and Sustainability.

- Hållbarhetsfrågor är idag en självklarhet i både affärsstrategier och det operativa arbetet. I en tid där rapporteringskrav och efterfrågan på transparens ökar ser vi vikten av att kompetensen och ansvaret för detta är representerat i koncernens ledningsgrupp, säger Ingrid Höög, koncernchef Wise Group.

Ulrica Ekeroth, vice VD Wise Professionals, lämnar vid samma datum sin plats i koncernledningen för att fokusera på Wise Professionals tillväxt och utveckling.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Höög VD och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: [email protected] 

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning, HR konsulting & ledarutveckling som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, och lokal närvaro genom våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se


Om Wise Group

Wise Group är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/personalområdet.

Webbplats
www.wisegroup.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Wise Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn WISE ISIN-kod SE0007277876

IR-Kontakt

Tobias Berglund VD Wise Group AB och VD Wise Consulting AB [email protected]
Elisabet Jarnbring CFO [email protected]